Todomaster – Masters y Postgrados
Masters de Medio Ambiente
   
  Acceso Centros   Publica tus cursos   Acceso a Usuarios   Cursos en tu email
Buscar el Master:
 

Directorio de Masters

Masters de Administración y Empresas
Masters de Alimentación
Masters de Arte y Diseño
Masters de Bellas Artes
Masters de Belleza y Moda
Masters de Calidad
Masters de Ciencias Sociales Masters de Ciencia y Tecnología
Masters de Ventas y Comercio
Masters de Comunicación y Publicidad
Masters de Contabilidad
Masters de Deportes
Masters de Derecho
Masters de Empresa y Economía
Masters de Educación
Masters de Hostelería y Turismo
Masters de Idiomas
Masters de Imagen y Sonido
Masters de Informática e Internet
Masters de Inmobiliarias y Construcción
Masters de letras y humanidades
Masters de Marketing y Ventas
Masters de Medio Ambiente
Masters de Música
Masters de Oficios
Masters de Prevencion de Riesgos
Masters de Psicología
Masters de Recursos Humanos
Masters de Veterinaria y Salud
Masters de Seguridad
Masters de Trabajo Social
Masters de Tributación y Fiscalidad
Masters en Finanzas
Masters de Calidad

Oposiciones Bombers Ajuntament De Barcelona

 
Tipo de Curso: Oposiciones 
Temática: Bombero
Modalidad: semipresencial
Precio: consultar        
Centro
XENIUM FORMACIÓ I PREPARACIÓ - Barcelona
Ver + cursos
 
   
 
 Localización: Vilanova Del Valles ,Barcelona (España)
 Duración:  Consultar Plazas: Consultar
 Horario: No disponible
 
 
 Nº Horas: consultar
 Titulación: Titulación Oficial: Bombers Ajuntament de Barcelona
  Objetivos:
    Xenium te ofrece una formación pensada para que te prepares de la manera más fácil y cómoda, pudiendo elegir el método de estudio que creas más conveniente, presencial, semipresencial o distancia.


En Xenium Pensamos que tu objetivo es el nuestro, por ello te prepararemos todas las pruebas exigidas en tu convocatoria (conocimientos, psicotécnicos, pruebas físicas, entrevista personal….) y estamos tan seguros de nuestro método que somos el único centro en toda España que te da una garantía total:
  Metodología:
    consultar
  Programa:
    * Temario del Curso:

1) La constitució de 1978: Idea general, drets i deures fonamentals.

2) La monarquia. El poder legislatiu. El govern. El poder judicial.

3) L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: Idea general. Organització de la Comunitat Autònoma. El Consell Executiu. El Parlament. El Govern.

4) La Carta Municipal. Antecedents històrics. Principals continguts.

5) El Municipi: Elements que l'integren. Estructura política i executiva de l'Ajuntament de Barcelona.

6) Història de Barcelona i coneixements de les principals vies de la ciutat i edificis emblemàtics i/o places importants de la ciutat.

7) Els funcionaris de l'Administració Local: Classes, deures i drets.

8) La protecció civil a l'Ajuntament de Barcelona: organització. Plans d'emergència.

Segona part:

1) Teoria del foc: Foc o combustió. Elements del foc. Tipus de combustible. Comburent. Energia d'activació. Velocitat de propagació. Productes de combustió.

2) Classificació dels focs. Transmissió de calor: Classes de focs. La transmissió del calor.

3) Propagació d'un incendi en un edifici: Origen del focus. Propagació. Comportament dels materials de construcció davant del foc. Actuació dels elements de construcció en la transmissió del foc. Formes d'actuar.

4) Agents i productes extintors: Extinció d'incendis, agents o productes extintors.

5) Tipus d'extintors instal•lacions fixes: Hidrants. Equips de mànega. Mànegues.

Llances. Sistemes d'unió entre mànegues. Motobombes i altres sistemes de pressió. Conceptes d'aspiració i impulsió. Instal•lacions fixes d'extinció.

6) Extintors comercials de petita potència: Material de primera intervenció. Sistemes d'impulsió. Denominació dels extintors segons l'agent extintor. Agents impulsors.

Utilització dels extintors (taula sinòptica).

7) Primers auxilis. Concepte i principis. P.A.S. Valoració del ferit: Signes vitals.

Actuació davant d'un accidentat.

8) Traumatismes, fractures, luxacions i altres lesions. Generalitats.

9) Intoxicacions i cremades. Generalitats.

10) Matèries perilloses: Concepte. Classificació. Identificació en el transport per carretera.

11) Prevenció: Conceptes bàsics d'evacuació, compartimentació i instal•lacions.

Diferència entre reacció al foc i resistència al foc.

12) Hidràulica: Conceptes bàsics. Pressió. Cabal. Consum. Relació entre aquests paràmetres. Pèrdues de càrrega.

13) Coneixements d'edificis. Apuntalaments.

14) Ferramentes hidràuliques i pneumàtiques. Conceptes físics relacionats.

15) Coneixements dels vehicles de bombers. Conceptes físics i mecànics aplicats.  Requisitos de acceso:
  * Requisitos:

-Tenir la nacionalitat espanyola

-Posseir títol d'ensenyament secundari obligatori, graduat escolar, formació professional de 1r grau o equivalent. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.

-Estar en possessió del carnet de conduir categoria C.

-Tenir una talla mínima de 1,60 m i no superar el 1,95 m.

-Tenir més de 18 anys i no haver fet els 33 anys en la data de finalització de la presentació d'instàncies.

-Declaració jurada o promesa manifestant que no està inhabilitat per l'exercici de les funcions públiques ni està separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.
  Observaciones:
  * Nota importante:

GARANTIM LA TEVA PREPARACIÓ FINS QUE ACONSEGUEIXIS LA TEVA PLAÇA O ET RETORNEM EL 100% DELS TEUS DINERS.

Fora de Catalunya la formació és a distància.


* Idioma: catalán
 

Solicitar Información al Centro

Nombre Apellidos
e-mail Teléfono
País Provincia
Localidad Cód. Postal
Dirección
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)
Nivel de estudios
Comentarios
    

Al pinchar en "Enviar" aceptas el Aviso Legal y la Política de Protección de Datos de Todomaster.com
 
¿Tienes alguna duda o sugerencia? Contacta con nosotros
Importante: Todos los formularios de este sitio web recogen datos con los siguientes fines: Finalidades: Responder a sus solicitudes y remitirle información comercial de nuestros productos y servicios por distintos medios de comunicación. Legitimación: Consentimiento del interesado. Destinatarios: En el caso de convertirse en alumnos a entidades financieras, organismos públicos/privados relacionados con la formación y otras entidades necesarias para la ejecución del servicio. Derechos: Puede retirar su consentimiento en cualquier momento, así como acceder, rectificar, suprimir sus datos y demás derechos solicitando la baja del servicio conforme a lo establecido en la Política de Privacidad de Datos
© Copyright 2011 Todomaster.com