Todomaster – Masters y Postgrados
Masters de Medio Ambiente
   
  Acceso Centros   Publica tus cursos   Acceso a Usuarios   Cursos en tu email
Buscar el Master:
 

Directorio de Masters

Masters de Administración y Empresas
Masters de Alimentación
Masters de Arte y Diseño
Masters de Bellas Artes
Masters de Belleza y Moda
Masters de Calidad
Masters de Ciencias Sociales Masters de Ciencia y Tecnología
Masters de Ventas y Comercio
Masters de Comunicación y Publicidad
Masters de Contabilidad
Masters de Deportes
Masters de Derecho
Masters de Empresa y Economía
Masters de Educación
Masters de Hostelería y Turismo
Masters de Idiomas
Masters de Imagen y Sonido
Masters de Informática e Internet
Masters de Inmobiliarias y Construcción
Masters de letras y humanidades
Masters de Marketing y Ventas
Masters de Medio Ambiente
Masters de Música
Masters de Oficios
Masters de Prevencion de Riesgos
Masters de Psicología
Masters de Recursos Humanos
Masters de Veterinaria y Salud
Masters de Seguridad
Masters de Trabajo Social
Masters de Tributación y Fiscalidad
Masters en Finanzas
Masters de Calidad

Oposiciones Mosso D'esquadra

 
Tipo de Curso: Oposiciones 
Temática: Prevencion/Seguridad
Mosso D´Esquadra
Modalidad: online
Precio: consultar        
Centro
XENIUM FORMACIÓ I PREPARACIÓ - Barcelona
Ver + cursos
 
   
 
 Duración:  Consultar Plazas: Consultar
 Horario: No disponible
 
 
 Nº Horas: consultar
 Titulación: Titulación Obtenida: Mosso d'Esquadra
  Objetivos:
    Xenium te ofrece una formación pensada para que te prepares de la manera más fácil y cómoda, pudiendo elegir el método de estudio que creas más conveniente, presencial, semipresencial o distancia.


En Xenium Pensamos que tu objetivo es el nuestro, por ello te prepararemos todas las pruebas exigidas en tu convocatoria (conocimientos, psicotécnicos, pruebas físicas, entrevista personal….) y estamos tan seguros de nuestro método que somos el único centro en toda España que te da una garantía total:
  Metodología:
    consultar
  Programa:
    * Temario del Curso:

El temari sobre el qual versaran les 60 preguntes de l'exercici de coneixements de la primera prova és el següent:

ÀMBIT A: CONEIXEMENTS DE L'ENTORN

A.1 Història de Catalunya (part I): de la formació de Catalunya al segle XVIII.
1. L'antiguitat a Catalunya. 2. La Catalunya romana. 3. El naixement de Catalunya. 4. La Catalunya feudal (s. XI-XII). 5. L'expansió catalanoaragonesa (s. XIII-XIV). 6. La crisi de la baixa edat mitjana (s. XIV-XV). 7. L'art en l'època medieval: el romànic i el gòtic. 8. Catalunya en la monarquia hispànica (s. XVI-XVII). 9. La Guerra de Successió i l'Onze de Setembre. 10. Les transformacions del segle XVIII. 11. L'art en l'època moderna: el Renaixement, el barroc i el neoclassicisme.

A.2 Història de Catalunya (part II): la Catalunya contemporània (s. XIX-XX).
1. El segle XIX: la crisi de l'antic règim i la construcció de l'estat liberal. 2. Catalunya, fàbrica d'Espanya, i l'obrerisme. 3. La restauració borbònica i el catalanisme polític. 4. El primer terç del segle XX (1898-1931). 5. L'art a l'edat contemporània: el romanticisme, el modernisme i el noucentisme. 6. La República i la Guerra Civil. 7. La dictadura franquista. 8. La transició i la recuperació de l'autonomia. 9. El segle XX: del noucentisme a la postguerra.

A.3 Àmbit sociolingüístic.
1. Història de la llengua. 2. Varietats lingüístiques. 3. Àmbit sociolingüístic i marc legal.

A.4 Marc geogràfic de Catalunya i organització territorial.
1. Situació i divisió administrativa. 2. El relleu. 3. Els climes a Catalunya. 4. La xarxa hidrogràfica. 5. La vegetació. 6. La població.

A.5 Principals variables de l'estructura econòmica i social de Catalunya.
1. L'economia catalana. 2. L'estructura social de Catalunya. 3. La societat civil i la participació cívica a Catalunya.

A.6 El canvi social (part I): immigració i igualtat d'oportunitats dels homes i les dones.
1. Les migracions contemporànies. 2. La immigració a Espanya i Catalunya. 3. Models d'integració i marcs de convivència en la societat multicultural. 4. Les polítiques públiques en matèria d'immigració. 5. Règim jurídic: igualtat formal i igualtat material. 6. Igualtat d'oportunitats i discriminació positiva. 7. Les polítiques públiques en matèria d'igualtat d'oportunitats.

A.7 El canvi social (part II): les noves tecnologies de la informació.
1. La societat del coneixement i les noves tecnologies de la informació. 2. Efectes de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC). 3. Naixement de la societat de la informació. 4. Innovació i noves formes de comunicació: Internet. 5. Comunicació i control públic: nous espais de seguretat i noves alarmes socials.

A.8 El canvi social (part III): l'individu i l'equilibri ecològic.
1. La necessitat de l'ordenació ecològica i de l'equilibri dels ecosistemes. 2. Precedents de la presa de consciència. 3. El concepte de desenvolupament sostenible i l'Informe Brundtland. 4. La Cimera de Rio i l'Agenda 21. 5. L'Agenda 21 Local i la Carta d'Aalborg. 6. La situació a Catalunya.

ÀMBIT B: INSTITUCIONAL

B.1 L'Estatut d'autonomia de Catalunya (EAC).
1. Antecedents històrics i elaboració de l'EAC. 2. Caracterització jurídica de l'EAC. 3. Contingut i estructura de l'EAC. 4. Les competències de la Generalitat. 5. La reforma de l'EAC.

B.2 Les institucions polítiques de Catalunya.
1. La Generalitat com a institució d'autogovern de Catalunya. 2. El Parlament de Catalunya. 3. El president de la Generalitat i el Govern. 4. Les institucions de rellevància estatutària.

B.3 El Departament d'Interior.
1. Les funcions del Departament d'Interior. 2. Òrgans generals del Departament d'Interior. 3. L'àmbit de la seguretat: la Secretaria de Seguretat Pública. 4. La Direcció General de Seguretat Ciutadana (DGSC).

B.4 L'ordenament jurídic de l'Estat.
1. L'ordenament jurídic. 2. La Constitució espanyola. 3. La llei. 4. Les normes amb rang de llei. 5. El reglament. 6. Els tractats internacionals.

B.5 Els drets humans i els drets constitucionals. Les garanties dels drets.
1. Les declaracions de drets humans. 2. Els drets constitucionals. 3. La titularitat dels drets constitucionals. 4. Els drets constitucionals relacionats amb el procés penal. 5. Els deures constitucionals. 6. Les garanties normatives. 7. Les garanties institucionals: el Defensor del Poble. 8. Les garanties jurisdiccionals. 9. La suspensió dels drets constitucionals.

B.6 Les institucions polítiques de l'Estat.
1. Les Corts Generals. 2. El Govern. 3. La Corona. 4. Altres institucions de l'Estat.

B.7 Els òrgans jurisdiccionals: poder judicial i Tribunal Constitucional.
1. Poder judicial i potestat jurisdiccional. 2. El Consell General del Poder Judicial. 3. El Ministeri Fiscal. 4. El Tribunal Constitucional.

B.8 L'organització territorial de l'Estat.
1. Els models d'organització territorial. 2. L'Estat autonòmic a la Constitució de 1978. 3. Les comunitats autònomes. 4. Els municipis. 5. Les províncies. 6. Les comarques.

B.9 La Unió Europea.
1. Origen històric de la Unió Europea. 2. L'ordenament jurídic comunitari: dret comunitari originari i dret derivat. 3. Institucions comunitàries.

ÀMBIT C: SEGURETAT I POLICIA

C.1 Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat.
1. Les competències en matèria de seguretat ciutadana (Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra). 2. Les competències en matèria d'emergència i protecció civil. 3. Òrgans de coordinació en matèria de seguretat.

C.2 La coordinació entre administracions i cossos policials que actuen a Catalunya.
1. El concepte de coordinació policial. 2. La coordinació amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat. 3. La Llei d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

C.3 La policia de Catalunya: mossos d'esquadra i policies locals.
1. Síntesi de la història del cos de mossos d'esquadra. 2. Estructura i funcions del cos de mossos d'esquadra. 3. La policia local de Catalunya. 4. El desplegament de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra. 5. La policia de Catalunya: la policia del futur.

C.4 La funció policial en matèria de seguretat ciutadana.
1. La funció policial. 2. Les comissaries generals i la Comissaria General Territorial (CGTER). 3. L'àrea bàsica policial (ABP). 4. La regió policial (RP). 5. Altres serveis de la CGTER: la divisió de recursos operatius (DRO).

C.5 La funció policial en la investigació de delictes.
1. El concepte d'investigació. 2. El marc legal de la investigació. 3. Funcions de les unitats d'investigació. 4. Tècniques i mitjans d'investigació criminal. 5. Tipologia delictiva. 6. La formació en l'àmbit de la investigació criminal.

C.6 La funció policial en seguretat viària i trànsit.
1. Normativa bàsica sobre trànsit: el Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març. 2. El Reglament general de circulació. 3. El Reglament general de conductors. 4. El Reglament general de vehicles. 5. El Reglament del procediment sancionador.

C.7 Codi deontològic policial.
1. La deontologia policial. 2. El codi europeu d'ètica policial. 3. El marc deontològic dels principis bàsics d'actuació. 4. La policia en una societat multiètnica i la Carta de Rotterdam.

C.8 El marc legal de la seguretat de l'Estat: forces i cossos de seguretat.
1. La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat. 2. Principis bàsics d'actuació de les forces i cossos de seguretat. 3. Disposicions estatutàries de les forces i cossos de seguretat. 4. La policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

C.9 La construcció d'un espai de seguretat, justícia i llibertat: els acords internacionals.
1. La cooperació policial internacional: Interpol i Europol. 2. Els acords internacionals en matèria de seguretat: el sistema d'informació Schengen.

ÀMBIT D: ACTUALITAT

Coneixement de l'entorn polític i econòmic.
a) Nacional.
b) Internacional.


  Requisitos de acceso:
  * Requisitos:

-Tenir la nacionalitat espanyola

-Posseir el titol de Graduat en Educació Secundària, Graduat escolar, F.P.I. O altre equivalent.

-No estar afectat per impediments fisics o psíquics que impossibilitin l`exercici normal de les funcions pròpies de les places objectes de la convocatòria.

-No estar inclòs en el quadre d`exclusions mèdiques per a la convocatòria.

-Haber complit 18 anys i menys de 35.

-Alçada mínima d`homes: 1,70 m, dones: 1,60 m.

-No estar inhabilitat per a l`exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant el correponent document oficial.

-Posseir el carnet de conducir, categoria B.

-Declaració jurada per la qual prengui el compromís d`estar en possessió d'armes.

  Observaciones:
  * Nota importante:

GARANTIM LA TEVA PREPARACIÓ FINS QUE ACONSEGUEIXIS LA TEVA PLAÇA O ET RETORNEM EL 100% DELS TEUS DINERS.

Fora de Catalunya la formació és a distància.


* Idioma: catalán
 

Solicitar Información al Centro

Nombre Apellidos
e-mail Teléfono
País Provincia
Localidad Cód. Postal
Dirección
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)
Nivel de estudios
Comentarios
    

Al pinchar en "Enviar" aceptas el Aviso Legal y la Política de Protección de Datos de Todomaster.com
 
¿Tienes alguna duda o sugerencia? Contacta con nosotros
Importante: Todos los formularios de este sitio web recogen datos con los siguientes fines: Finalidades: Responder a sus solicitudes y remitirle información comercial de nuestros productos y servicios por distintos medios de comunicación. Legitimación: Consentimiento del interesado. Destinatarios: En el caso de convertirse en alumnos a entidades financieras, organismos públicos/privados relacionados con la formación y otras entidades necesarias para la ejecución del servicio. Derechos: Puede retirar su consentimiento en cualquier momento, así como acceder, rectificar, suprimir sus datos y demás derechos solicitando la baja del servicio conforme a lo establecido en la Política de Privacidad de Datos
© Copyright 2011 Todomaster.com